วิธีสร้าง Profile บน Google Scholar

Google Scholar เป็นบริการหนี่งของ Google ที่รวบรวมเอกสารทางวิชาการไว้ในจุดเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น อีกทั้งยังมีการจัดอันดับของเอกสารที่มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้นนักวิชาการ นักวิจัย ยังสามารถสร้างโปรไฟล์บน Google Scholar ได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานตนเอง โดยระบบจะดึงเอกสารอัตโนมัติที่เป็นผลงานของท่านมาแสดงไว้ในโปรไฟล์ด้วย หรือจะเพิ่มผลงานด้วยตนเองได้ด้วย

ในบทความนี้จะพาทุกท่านมาสร้างโปรไฟล์บน Google Scholar และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกท่านมาสร้างโปรไฟล์บน Google Scholar ด้วยกันครับ

ขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์บน Google Scholar

1.เปิดเว็บไซต์ไปที่ https://scholar.google.com/

2.คลิกที่ลิงค์ ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

3. เข้าระบบด้วย E-mail มหาวิทยาลัย (เช่น kamthorn.sa@ksu.ac.th) ชื่ออีเมล์จะเป็นชื่อเดียวกันกับระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย (หากเข้าไม่ได้ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://ict.ksu.ac.th )

4. คลิกที่เมนู โปรไฟล์ของฉัน (My Profile) ดังรูป

5. กรอกข้อมูลส่วนตัว ให้กรอกชื่อจริง เพราะระบบจะค้นหาเอกสารด้วยชื่อ แล้วคลิกปุ่ม Next

6. จากนั้นระบบจะทำการค้นเอกสารที่อยู่ในระบบ Scholar แล้วนำมาแสดงผล ท่านสามารถเลือกบทความที่เป็นของท่านเองไปแสดงในหน้าโปรไฟล์ ดังรูป

7. เมื่อเพิ่มบทความและตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าโปรไฟล์ ดังรูป โดยเราสามารถ ตั้งค่าเพิ่มเติมโดยคลิกรูปดินสอ (สีแดง) เพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมได้

8. การเพิ่มเอกสารวิชาการแบบ Manual หรือการเพิ่มด้วยตนเองทำได้ด้วย โดยคลิกที่เครื่องหมาย + ดังรูป แล้วเลือก Add article manually

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=I5KREi8AAAAJ

จากนั้นทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม โดยสามารถเลือกประเภทของเอกสารวิชาการได้ เช่น วารสาร หนังสือ วิทยานิพนย์ เป็นต้น

จบขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์บน Google Scholar แล้วครับ ซึ่งจากตัวอย่างผู้เขียนบทความนี้ยังมีผลงานไม่มาก อาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจน จึงขอยกตัวอย่างอาจารย์ ดร.นรงค์ วิชาผา ซึ่งได้สร้างโปรไฟล์ไว้บน Google Scholar จะเห็นภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การอ้างอิงผลงานของเรา เป็นต้น

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NBLqCkAAAAAJ

อ้างอิง

https://scholar.google.com/intl/en/scholar/about.html