การอบรมการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยา

ทีมวิทยากรศูนย์ดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสมเด็จพิทยา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เข้าอบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อออกแบบและจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งการเข้าอบรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าอบรมมากกว่า 100 คน